Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

 348. oldal

 Mit mond nekünk ezen okirat? Felhévíz Pilis megyében található fel és hévíz tehát meleg vízzel működő malma van a kolostornak, amit a Sicambriából folyó patak táplál. Tehát már csak ezen okmány szerint sem lehet Felhévizet a ma ismert Pest-Budai vár környékén keresni!

  12. oldal 


27. oldal


228. oldal


1435-ben Dályai János (helyesebben Jakab) panaszt emel Geréb János és fia Miklós ellen, dályai jószágában tett potentia miatt.

De nemcsak Udvarhelyiekben, hanem Alsó-Fejérvámegyében és Segesvárszékben is volt és van Dálya nevű falu, melyek közöl amaz Oláh-, ez pedig Szász-Dályának neveztetik. Itt t. irónk ismét összetéveszti az alsó-fejérvármegyei Oláh-Dályát az urlvarhelyszéki Dályával, g az amarra vonatkozó adatot erre alkalmazza; pedig maga amaz oklevél, melyre hivatkozik, világosan mutatja, hogy az nem az udvarhelyszéki, hanem az alsó-fejérvármegyei dályai jószágról, vagyis e jószágban tett potentiáról szól. Különben is az okleveleinkben előforduló dályai nemesek (nobiles de Dálya) nem székely, hanem magyar, és pedig fejérvármegyeinemesek voltak, kiknek éppen az itt említett 0 l A h-D alva volt ősi birtokuk, a honnét nevöket is vették, a mint ezt több oklevelek bizonyítják.

15. T. irónk a 195-dik lapon Fejér György és gróf Kemény József ellenében, H é v v i z, felső-fejérvármegyei faluról azt állítja, hogy ott a sz. Háromságról nevezett keresztes-vitézeknek (cruciferi S. Trinitatis) conventjök volt, s ezen állítását — egy. Fejér által közlött oklevélre hivatkozva — ekképen akarja igazolni: „ezen oklevélben említtetnek a hév vízi sz. Háromság keresztesei (erueiferi S. Trinitatis de Calidis aquis), mint határjárói F ej ér egyház és Heeu nevtt birtokoknak, melyek ezen oklevél szerint 1298-ban Ákos mester fiának, Mihálynak adomán v oztattak;" minthogy pedig szerinte ezen birtokok Erdélyben a K lí k U 11 ő mellett feküdtek, ezeknek bejárására (reambulatio) nem a Királyhágón túl levő, hanem az ide nem messzire eső hévvizi convent emberei kllldettek.

De az említett birtokok nem Erdélyben a E U k II11 ő mellett, hanem Magyarországon, Békés vármegyében a Körös folyó mellett (juxta Crysium) feküdtek, ahol a Kö r ös mellett Öcsöd és Rz.-András szomszédságában ma is megvan Fejéregyháza nevű puszta.

E szerint az oklevélben említett hévvizi convent, melynek keresztesei e birtokok bejárasara ki voltak küldve, nem Erdélyben, hanem Budán, vagyis a (Ó)Buda mellett feklldt F el-H é v v i z nevű mezővárosban állott.

S hogy a fejérvármegyei H é v v i z e n az említett vitézeknek convcntjök lett volna, arra semmi adatunk sincs.

Ezek azon állítások és hivatkozások e munkában, melyek — nézetünk szerint — tévedéseken alapulnak, s a melyekre a tudómány és történelmi valóság érdekében kivántuk a t. írót és öl vasót figyelmeztetni. Egyébiránt ezeket és ínég némely kisebb tévedéseket letudva, mi a munkát több tekintetben érdekesnek találván, — az olvasó közönség pártolásába ajánljak.

Írja ezt A Magyar Történelmi Társulat kiadványa Thaly Kálmán szerkesztésében.

Tetszenek érteni? A tévedések nagy része már a XIX században kialakult, a részleteket nem tudták összerakni. Világosan írva: Nem jöttek rá, hogy Fejérvár és Fehéregyháza egyben az Óbudai Királyi várat jelenti /ami később a Királynői területhez tartozott/ Felhévíz-Váralja és Szent Jakab szintén ide tartozott, mint ahogy értelemszerűen Sicambria is itt volt.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 115
Heti: 528
Havi: 5 164
Össz.: 1 776 804

Látogatottság növelés
Oldal: Felhévíz-S.Jakab területére vonatkozó adatok
Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda - © 2008 - 2024 - albaregalis.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »