Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

2011


Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Ungarisch Historischer Verein Zürich

Svájci Közérdekű Egyesület 

    FD 16.10.86, AFD 86/10 506      1.jpg

2.jpgDreimal nominiert für den “René Descartes Prize” der Europäischen Union

Háromszor jelölve az Európai Únió“René Descartes” tudományos díjára

ZMTE - Zürichi Magyar Történelmi EgyesületHungarian Historical Society of Zurich

Association Historique Hongroise de Zurich

Società Storica Ungherese di Zurigo

Associación Histórica Húngara de Zürich               

  

CH-8047 ZÜRICH                                                                                                                  

Postfach 502       zmte@freemail.hu       www.zmte.org

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1                                                              
IBAN elektronisch: CH1309000000800362141                                                    

IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1                                       
SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,
CH-3030 Bern  Clearing Number: 09000

Kapcsolati cím Magyarországon: v. Rihmer Aurél

H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4

Tel: +36/1/325 6643    granasztoi@yahoo.com

Nyilvános előadás

minden hónap utolsó előtti csütörtökjén

Kezdete: pontosan 17 óra

Belépés díjtalan

Az előadást vita követi

Helye: H-1051 Budapest, V. Arany János utca 10.

Telefon: 0036/1/354-3400. Fax: 0036/1/354-3404

(Aranytíz Kultúrház I. emeletén)

e-mail: aranytiz@aranytiz.hu  

Január 20.

dr. Gedai István, kandidátus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny.           főigazgatója, ZMTE, Veresegyház

A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában

Elnök:  dr. Darai Lajos, filozófus, kandidátus, KJF, ZMTE, Kápolnásnyék

Február 17.

Szőnyi József, a Pilisszántóért Egyesület elnöke

“Világosság Szántó felett” (L.: honlapunkon). A szántói Boldogasszony kápolna és Csillagösvény építése és történelmi előzményei(DVD)

Elnök: dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandi­dátusa, ELTE TTK docens, ZMTE, Budapest

Március 24.

Egyed Zoltán, magánkutató, Budapest

Műholdas régészet. Új technika a történelemtudományban. Buda a Pilisben? (L.: honlapunkon)(DVD)

Elnök: dr. Költő László régész, a Somogy Megyei Múzeumok igazgatója, ZMTE, Kaposvár

Április 28.

Fenyves József, nukleártechnikus, Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest

Műholdas régészet. Új technika a történelemtudományban.

(L.: honlapunkon) Szent István Fejér-Vára Budakalászon (DVD)  

Elnök: dr. Grandpierre Attila kandidátus, az MTA Csillagászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, ZMTE, Budapest

    A három “Pilis- előadást” bevezeti és a beszélgetést összefoglalja dr. Darai Lajos

Május 19.

dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár, az MTA (a földtudomány) doktora, az MTA Földtani Tudományos Bizottság tagja, ZMTE, Szeged

Az utolsó 40’000 év geológiai eseményei, amelyek embercsoportok,  népek vándorlását befolyásolták (írásvetítő)

Elnök: dr. Bérczi Szaniszló a földtudomány kandi­dátusa, ELTE TTK docens, ZMTE, Budapest

Június 16.

prof. dr. Váralljai Csocsán Jenő, Oxford, ZMTE, Piliscsaba

Gróf Klébelsberg Kunó kultúrpolitikája

Elnök: dr. Harai Dénes a történelemtudomány kandidátusa, intézeti igazgató ZMNE, ZMTE, Budapest

Szeptember 22

dr. Csihák György a ZMTE elnöke, Zürich

“Horthy-fasizmus” – “Antall-demokrácia”. Történelmi párhuzam és előzmény

Elnök: dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandi-dátus, egyetemi docens, PPKE BTK, ZMTE, Piliscsaba

Október 28.

A TAMANA-tudomány és eredményei. Emlékezés dr. Vámos-Tóth Bátor László, ZMTE, Honolulu, munkásságára (írásvetítő, hangszalag)

Elnök: Simon Imre Endre nyelvész, ZMTE, Roxboro és dr. Csihák György

November 17.

dr. Pandula Attila a történelemtudomány kandidátusa, ELTE BTK docens, ZMTE, Budapest

Horthy Miklós rendjelei és kitűntetései, különös tekintettel a társadalomtörténeti vonatkozásokra (DVD)

Elnök: v. Rihmer Aurél történész, ZMTE, Budapest

 

Asztaltársaság:  A ZMTE budapesti asztaltársasága találkozik minden előadás után a Váci Utca Kávéház és Étterem, „R“ Café  Parti Szerviz,     

  H-1056 Budapest, Váci utca 78-80. T: 00 36 (1) 267-6222, 267-6223

Könyvvásárlás: az egyesület rendezvényein

Megjegyzés. Háznagy: Lányi Ernő,  Molnár Zsuzsanna, v. Rihmer Aurél,  Sancz Klára Lujza

 

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarians                                Segreteria delle riunioni per la storia antica ed alto-medievale degli Ungheresi

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise       01_023_A_W-2011               Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros


Csihák György (Zürich)

Bevezető

Egyed Zoltán ismertetőjéhez

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenkinek köszönöm, hogy eljön egy rövid ismertető hosszabb
megbeszélésére.

Egyesületem 25 éve arról ismert az egész világon, hogy a
történelemtudomány magyar vonatkozású részének elemzésében helyet ad az újnak, a talán 15 milliónyi magyar körében, vállalva a tévedés lehetőségét is.
Amit ma Egyed Zoltán bemutat, az nem lehet minden magyar kutató előtt ismeretlen, de talán keveset beszélnek róla, pedig a világ tudományos közönsége jól ismeri és hasznosítja – néhol magyar szakemberek közreműködésével. Tudom például, hogy a magyar régészek kiképzését világszerte kiválónak tartják. Így azután nem meglepő, hogy magyar régészek résztvesznek pl. a tengerfenék kutatásában. Néhány példa, a mai ismertetőnkhöz. Aki járt a mi egyhetes történelmi iskolánkban, találkozott néhány filmkivonattal, amit előadásaim kapcsán bemutattam. Több ilyen egész filmmel is rendelkezem. Az egyik, francia kutatók filmje az inkákról. Amit most előadok, az mind látható a filmen, részint mint kutatási eredmény, részint mint játékfilm.

Az utolsó előtti inka, halálos ágyához hívta országa vezetőit és leendő utódját, a fiát. Országa akkor nagyobb volt mint ma Brazília és két tenger mosta határait. Fővárosa az akkori és a mai Kuckó volt. Az inkák 92 év alatt (1440-1532) alatt annyit építettek, mint a kínaiak 2000 év alatt. A kutatók ott, 40-30ezer éves rétegben több teljes emberi csontvázat találtak. A helyreállított koponyák meglepték a kutatókat, mert nem mongolid, hanem kelet-afrikai. Ezt a kis kitérőt egy budapesti hölgy kedvéért tettem, mert a koponyák “szobrosítása” az ő munkáját dicséri – a filmben beszél is, magyarul.Az inka, halálos ágyán pontosan megmondta, hogy mikor, keleten megjelennek hódítók, akik elpusztítják országát. Halála után fia elhatározta, az ország megvédését – a történet közismert.Derék kutatóinkat a jóslat érdekelte: a csillagokból olvasta az inka. El is mondják a “legendát” – persze “csillagnyelven”.Tudnunk kell, hogy van olyan komputer program (sajnos ezeknek akifejezéseknek sincs magyar neve), ami segítségével a csillagos eget a Földbármely pontján, a képernyőn, sok évre visszamenőleg, meg tudják jeleníteni.Ismét egy kis kitérő. Ausztrália közepén, az aboriginek szent hegyénmagam is fényképeztem olyat, amit tilos, mert szent és fehér ember nemigen látott. A kép kora kb. 40ezer éves. Érdekes a kormeghatározás technikája. A teljesen sötét barlang falai tele vannak színes képekkel. Égésanyag itt sincs, amint nincs se Egyiptom piramisai belsejében, se Kutya, se Dunhuang barlangjaiban (mivel világítottak a hunok/szkiták?). Az abo-képek kormeghatározása a kép ábraelemzésével történik – amit most nem ismertetek.De van a teljesen sötét barlang tetejére festve csillagos ég, aminek korát – az előbb említett komputer-technikával megállapították. Így, a festmények korát kétféle technikával is azonosították.Kérem jól megérteni: ez tudomány.
Térjünk vissza az inka halálos ágyához. A filmben mutatják egy hegyről
nézve Kuckó mai városát: látható a nagy forgalom is, mintha Budapestet
néznénk a Hármashatár-hegyről. Erre a valódi képre rávetítik egy az egy-ben az ősi Kuckó régészeti térképét. Jól látható a mai városon a hajdani város képe: a falak, a védőművek, az épületek stb.
Eltűnik a mai kép, marad a régészeti és megjelennek, majd mozognak a
különféle égi testek. Mondják hozzá a legendát és pontosan megmutatják, hogy a csillagokban miként volt megírva, hogy a várost hogyan kellett felépíteni. Ezután elmondják a haldokló inka jóslatát és mutatják hozzá az akkori csillagképeket. A fia pedig csinálhatott amit akart (ezeket a jeleneteket mutatják a közbeiktatott játékfilmmel) – az Inka Birodalom el kellett pusztuljon: mutatják a csillagok. Ezekhez hasonló technikát mutat nekünk Egyed Zoltán.
Rajtunk is múlik, hogy történelmünket jobban megismerjük, mert amint a
csillagokban, legalább úgy a múltunkban is rejlik jövőnk. Rajtunk is múlik, hogy mennyire kapcsolódunk a tudományos haladáshoz. Ebben az esetben valamihez, amitől ma még nem lehetünk túlságosan leszakadva.
Tessék kérem besétálni: az ajtót kitárjuk.

Zürich, 2010. január 12.

Egyed Zoltán:

 

Kutatási beszámoló


Mottó:

Az egész rejtély megoldásához tehát az visz közelebb, ha nem kettős, hanem hármas

lépcsőzetességben gondolkodunk, azaz Buda előtt volt Óbuda, azelőtt pedig Ősbuda. Így a két korábbi helyszín épületei, műtárgyai és ezek emlékei egyaránt helyet kaphatnának, és megoldódna az a nem kis probléma is, hogy az óbudai helyszínre semmiféle Attila városa és Árpád vára rommaradványok nem mutatkoztak eddig.

Darai Lajos


Kutatási előzmények:

Az itt röviden ismertetett kutatás előzményének tekintem azt a 28 évvel ezelőtti budapesti történelem szakkört, amelynek keretében ősi magyar településeket ismertettek meg velünk tanáraink. De nem elméletben vagy hipotetikusan, hanem gyakorlatban, a helyszínen megmutatva a romokat, az emléknyomokat.

A Szentendre-Pomáz-Budakalász határolta területre jártunk ki, és oda többször is visszatértünk. Megálltunk Sashegyi Sándor sírjánál is, és egy idős helyi férfi a pomázi Klissza-dombról megmutatta, elmagyarázta a város kiterjedését: hol voltak a hatalmas bástyák és merre folyt régen a Duna. A Kevély-hegy oldalában óriási épületromokat, kikövezett utakat találtunk, török kardok után kutattunk a hegyoldalban és egy érdekes helynél, ahol mécsesek égtek és koszorúk voltak, imádkoztunk.

E felejthetetlen élmény indította el mai kutatásomat. Már gyerekként is könyvtárban olvastam utána annak, amit láttam, és az ott talált ábrázolásokat, képeket gondolatban elhelyeztem a korábban bejárt terepen. Nem lettem régész, de mindig e terület közelében volt dolgom.


A megtalált, rendkívül eredményes új eszköz:

1996 óta egyre nagyobb területet részletesen megismerve, az apró nyomokat, jeleket figyelve, az egészet metszetekkel összehasonlítva kezdtem foglalkozni a kérdéssel. Aztán az Interneten és könyvtárakból is céltudatosan gyűjtöttem a vonatkozó irodalmat.[1]

Végül a Google Earth műholdas keresőről[2] a National Geographic magazinban olvastam elsőként, ahol azt írták: ezzel az eszközzel találnak meg sok helyütt a világon rég eltűntnek hitt városokat. E Google Föld ingyenes számítógépes eljárás vagy alkalmazás, mely képzeletbeli[3] földgömbként használható. A Föld háromdimenziós modelljére mértékhelyes műholdképek,[4] légi felvételek és földrajzi tájékoztatási[5] adatok vannak vetítve. Az alkalmazásban a Föld minden részéről leolvashatók a földrajzi helymeghatározók,[6] és az adott pont magassága.

Az időszalag segítségével egy adott hely műholdas képei között válogathatunk több évre visszamenőleg. Az adott területnél a földben jelenlévő épületeket vagy a már nem létező falakat is kimutatja a program, ugyanis ezek vetülete eltér a környezettől, és a rétegben mélyebben lévő vizet is láthatjuk vele. Hőtérképként is működik a rendszer, azaz attól függően, hogy mi van a felszín alatt, a hidegebb és melegebb részeket, alakzatokat is megmutatja. És a fejlesztéseknek köszönhetően lehetőség adódik a műholdas felületre számítógépen tárolt adatból, rajzból, szerkezetből képet illeszteni.[1] Vesd össze: Darai Lajos: „Kitagadott Árpád-örökség?" Acta Historica Hugarica Turicienzisa XXIV. évfolyam 2. szám, a Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 59. sz. kiadványa), 44-73 oldal. http://www.zmte.org/hu/e107_files/public/59.pdf

[2] http://earth.google.com/ és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

[3] Azaz virtuális.

[4] http://hu.wikipedia.org/wiki/Műholdkép és http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Maps

[5] Azaz térinformatikai. A földrajzi információs rendszert lásd : http://hu.wikipedia.org/wiki/GIS

[6] Azaz koordináták.

NormalWeblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 115
Heti: 529
Havi: 5 165
Össz.: 1 776 805

Látogatottság növelés
Oldal: Kutatási Beszámoló
Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda - © 2008 - 2024 - albaregalis.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »